Giá đặc biệt cho tháng 5-2023

Decal bể - Tem vỡ- Tem niêm phong:

       1- Tem bể 1 cm vuông / tròn:       ---- in màu đen: 190.000 đồng/1.000 tem

                                                            ----- in màu      : 210.000 đồng/1.000 tem 

 

       2- Tem bể 1x2 cm chữ nhật/elip  ---- in màu đen: 220.000 đồng/1.000 tem

                                                            ----- in màu      : 240.000 đồng/1.000 tem 

 Decal trong / decal trong suốt phủ màng bóng/mờ

       1- Tem  trong  2 cm vuông / tròn:  --- in màu đen:  299.000 đồng/1.000 tem    

                                                            ----- in màu:         310.000 đồng/1.000 tem

                                                            ----- in màu trắng:  460.000 đồng/1.000 tem