Indepnhanh.com.vn luôn luôn tuân thủ chính sách bảo mật thông tin của Quý khách.

 

     1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

            Thông tin cơ bản của khách hàng được thu thấp chỉ dùng để liên lạc chăm sóc khách hàng và gọi lại mời

            Quý khách hàng đặt hàng cho lần kế tiếp.

 

     2. Phạm vi sử dụng thông tin

            Chỉ dùng cho nội bộ Indepnhanh.com.vn gửi  thông tin, đơn hàng và chăm sóc khách hàng.


     3. Thời gian lưu trữ thông tin

            Thông thường 1 năm kể từ khi khách hàng không liên lạc nữa.

             Và cũng tùy trường hợp đặc điểm file in, khách hàng thường làm mà có thể ít hay nhiều hơn thời gian 1 năm

 

     4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

            Văn phòng indepnhanh.com.vn tại 105 đường số 1, cư xá Đô Thành, Phường 4, Quận 3, Tp. HCM

 

     5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân

         của mình.

            Mọi yêu cầu chỉnh sửa khách hàng vui lòng gửi email về tuvan.inan@gmail.com để yêu cầu chỉnh sửa thông tin

            dữ liệu cá nhân hay công ty.

 

     6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

            Mọi thông tin dữ liệu của khách hàng sẽ không được tiết lộ cho bên ngoài và chỉ sử dụng để indepnhanh.com.vn

            chăm sóc khách hàng