Tờ rơi - Tờ gấp - Leaflet

Tờ rơi - Tờ gấp - Leaflet được sử dụng để giới thiệu sản phẩm, quảng báo thương hiệu hay thông báo một nội dung chương trình nào đó. Tờ rơi - Tờ gấp - Leaflet phổ biến vì ngoài chi phí in ấn rẻ, còn tiện lợi cho người sử dụng.