Đĩa CD – nhãn CD

Đĩa CD – nhãn CD không chỉ là một ấn phẩm truyền thông mà nó còn thể hiện sự chuyên nghiệp trước khách hàng, đối tượng cần quảng bá. Việc in - sao chép đĩa CD giúp người nhận hiểu rõ hơn sản phẩm cũng như thông điệp cần truyền tải. Giúp khách hàng nắm bắt được thông tin của công ty chủ quản rõ ràng hơn & thuận tiện hơn. Nâng cao mức độ nhận diện thương hiệu.