IN SỔ TAY - NOTEBOOK

Sổ tay- vật cần thiét cho tất cả mọi người. Từ người quản lý cao cấp đến nhân viên văn phòng phải có một cuốn sổ ghi chép những công việc hàng ngày hay những thông tin quan trọng trong cuộc họp. Những điểm đặc biệt cần nhớ hay thậm chí là ý tưởng mới vừa lóe lên phải được ghi chú lại gấp. Từ người nội trợ đến người buôn bán cũng phải cần để ghi lại những yêu cầu, đặt hàng của khách hay công việc cần xử lý. Em học sinh nhỏ cần ghi lại những điều được học, ghi nhớ của Thầy Cô. Các bạn sinh viên ghi lại những điều quan trọng trên giảng đường hay chỉ là những cảm xúc bất chợt. Ngoài ra, còn các sản phẩm khác từ bìa da, vải, simili.