LOGO- DECAL - TEM NHÃN - STICKER

Chuyên in logo - decal - tem nhãn - sticker trên mọi chất liệu decal giấy, decal nhựa, decal trong suốt, decal nhũ vàng và bạc