BAO THƯ

Bao thư được in ấn trang trọng với kỹ thuật in đặc biệt. Nười nhận sẽ thấy nhìn thấy sự tôn trọng hay thông điệp Bạn muốn gơi gắm,... hoặc đơn giản chỉ là bạn chọn kích thướcphù hợp với yêu cầu của mình thôi........