IN MỰC MÀU TRẮNG

In màu trắng trên giấy màu có vẻ như là một nhiệm vụ dễ dàng. Rốt cuộc, in màu trên giấy trắng là đủ đơn giản. Vấn đề là, máy in phun mực thường chứa hộp mực đen và hộp mực đỏ / xanh / vàng. Với những loại