CHUYÊN IN METALIZE TRÊN MỌI SẢN PHẨM

Ứng dụng & in metalized trong in tem nhãn, hộp giấy & hộp cao cấp, túi giấy, sổ tay, danh thiếp